Voedingsadvies

Voedings Advies Header

Voedingsadvies

We nemen niet meer de tijd om eten te verzamelen, bereiden maar ook niet om het daadwerkelijk te eten en te verteren. Ook het eten van seizoensgebonden eten is tegenwoordig abnormaal, omdat alles bijna het jaar rond te krijgen is. Het is tegenwoordig heel normaal om met het bord op schoot TV te kijken, te lezen of op de smartphone, iPad of laptop bezig te zijn. Hierdoor komt uiteraard ook het sociale aspect dat van oudsher met eten verbonden is onder druk te staan en ons lichaam krijgt überhaupt niet de gelegenheid om hetgeen dat binnenkomt goed te verwerken omdat de aandacht er niet bij en de gelegenheid er niet voor is. Dit gebrek aan aandacht voor goede vertering kan leiden tot verschillende klachten, van een opgeblazen gevoel of winderigheid, tot hoofdpijn, vermoeidheid of zelfs kanker.

Vanuit natuurgeneeskundig oogpunt gezien is dit allemaal een melancholische beweging. We richten ons minder op ons zelf (en maken dus een warme beweging) en gaan ver weg van ons gevoel (een droge beweging), terwijl eten juist een moment moet zijn dat alle natuurkwaliteiten vereenzelvigd: Droog scherp alles observerend aanwezig zijn, nat vol gevoel het eten tot ons nemen. Warm ons verbinden met onze disgenoten en koud de beweging van het eten in onszelf ervaren.

In onze samenleving staan de darmen continu onder druk, er moeten ontzetten veel indrukken verwerkt worden en het eten komt ook in grote hoeveelheid maar weinig gevarieerd bij ons binnen. Door je voeding af te stemmen op jouw unieke wezen en daarnaast de natuur(getijden) te volgen, voel je je vanzelf beter en kunnen veel bestaande klachten verminderen en verdwijnen. Bij mij kun je terecht voor een persoonlijk voedingsadvies.

 

Comments are closed.