Iris Diagnose

Oog

Iris Diagnose

Het spreekwoord zegt dat de ogen de vensters tot de ziel zijn. Ze zijn echter nog veel meer! Door de iris te bestuderen kunnen aangeboren zwakheden of actuele belastingen door ziektes zichtbaar worden. Ieder mens heeft een eigen unieke iris die ‘getekend’ zijn door ziektes maar ook door erfelijke belasting.

Werkwijze

De iris wordt gediagnosticeerd met behulp van een digitale microscoop. We onderzoeken de iris op weefselveranderingen, specifieke pigmentpatronen of onregelmatigheden in het stroma. Deze patronen worden vergelijken we met een iriskaart die bepaalde delen van de iris verbindt met bepaalde delen van het menselijk lichaam.   Veranderingen in details in de iris geven veranderingen in het weefsel van de corresponderende organen aan. Zenuwweefsel in de iris reageert op veranderingen in lichaamsweefsel doordat er een reflex-fysiologie optreedt die correspondeert met specifieke weefselveranderingen en plaatsen. Ook specifieke tekens zoals krampringen of lacunes kunnen een indicatie zijn van dieper liggende problemen (lichamelijk danwel psychisch) Via Irisdiagnose hebben wij een extra diagnosemiddel in handen, die ons via de in kaart gebrachte segmenten tot een beter zicht kunnen brengen van de gezondheid van een client.

Comments are closed.